MongoDB

MongoDB là một chương trình cơ sở dữ liệu định hướng tài liệu đa nền tảng. Được phân loại là một chương trình cơ sở dữ liệu NoQuery, MongoDB sử dụng các tài liệu giống như JSON với lược đồ. MongoDB được phát triển bởi MongoDB Inc. và được cấp phép theo Giấy phép Công cộng phía Máy chủ.

Không có nội dung nào !